...
 Κορωνοϊός και Ασφαλιστήρια Νοσοκομειακής Ασφάλισης.

Κορωνοϊός και Ασφαλιστήρια Νοσοκομειακής Ασφάλισης.

Καθώς η εξάπλωση του νέου κορωνοϊού SARS-CoV-2 αποτελεί ένα διαρκώς εξελισσόμενο φαινόμενο, έχουμε όλοι προχωρήσει σε προληπτικά μέτρα προστασίας. Όσοι έχουν Ασφαλιστήρια Νοσοκομειακής Ασφάλισης άραγε καλύπτονται από αυτά για νοσηλεία από τον ϊό αυτό; Για όλους τους ασφαλισμένους σε περίπτωση νοσηλείας λόγω COVID-19 , αυτή θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διαδικασίες του ΕΟΔΥ, σε δημόσιο ή άλλο νοσοκομείο που έχει οριστεί ενώ απαιτείται πρωτίστως, η άμεση επικοινωνία στη γραμμή 1135 για περαιτέρω καθοδήγηση.

Χρήσιμες οδηγίες βρίσκετε και στο https://eody.gov.gr/

Κάποιες ασφαλιστικές εταιρίες θα ενεργοποιήσουν την παροχή του “ημερήσιου νοσοκομειακού επιδόματος” παρά την εξαίρεση της πανδημίας. Πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις ενεργοποιείται η κάλυψη;Η κάθε εταιρία θα απαντήσει σε αυτό το ερώτημα σύμφωνα με τους δικούς της όρους. Η εξυπηρέτηση και η κάλυψη των έκτακτων περιστατικών ισχύουν κανονικά, όπως ορίζουν οι όροι των ασφαλιστηρίων. Υπενθυμίζουμε, ωστόσο, ότι σύμφωνα με την οδηγία του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), σε περίπτωση ύποπτου κρούσματος για κορωνοϊό. Τα ύποπτα περιστατικά και οι νοσηλείες διοχετεύονται και πραγματοποιούνται σε επιλεγμένα δημόσια νοσοκομεία αναφοράς. Εναρμονιζόμαστε με τις οδηγίες των αρμόδιων φορέων και ενημερώνουμε τους ανθρώπους μας, με στόχο να συμβάλλουμε στην προσπάθεια περιορισμού της εξάπλωσης του ιού. Προτρέπουμε κι εσάς να λάβετε αντίστοιχα μέτρα προς την ίδια κατεύθυνση.

Leave a Reply